Ειδήσεις

May 20, 2021

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαφορετικού μετασχηματιστή

Μετασχηματιστής EE

εφαρμοσμένος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής, μετασχηματιστής κύριας δύναμης

Μετασχηματιστής EF

εφαρμοσμένος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής, μετασχηματιστής κύριας δύναμης

Μετασχηματιστής EFD

Βοηθητικός μετασχηματιστής powr, μετασχηματιστής κύριας δύναμης, σπείρες έμφραξης

Μετασχηματιστής EPC

Βοηθητικός μετασχηματιστής powr, μετασχηματιστής κύριας δύναμης

PQ μετασχηματιστής

εφαρμοσμένος στο γραμμικό φίλτρο, έμφραξη, μετασχηματιστής σφυγμού, μετασχηματιστής κίνησης

UU μετασχηματιστής

ποικιλίες του μετασχηματιστή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής, σπείρες κοκ et

EC/EER/ER μετασχηματιστής

εφαρμοσμένος στο γραμμικό φίλτρο, το τρέχον tranformer, τη σπείρα έμφραξης λείανσης, το μετασχηματιστή κίνησης, τους μεταστρέφοντας μετασχηματιστές δύναμης και τις εμφράξεις

RM μετασχηματιστής

φίλτρα, πηνία και μετασχηματιστές για τις τηλεπικοινωνίες άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Μετασχηματιστής ΔΟΧΕΙΩΝ

φίλτρα για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, και διάφορα είδη πηνίων και μετασχηματιστών

Ο ΔΡ πυρήνας

Σπείρες έμφραξης, οξύνοντας σπείρες, σπείρες γραμμικότητας, σπείρες συναγερμών, σπείρες έμφραξης δύναμης, σταθερές σπείρες έμφραξης, φιλτράροντας σπείρες, κ.λπ.

Μετασχηματιστής EI

Διάφορα είδη μετασχηματιστών και εμφράξεων.

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ πυρήνας

Σφυγμός και wide-band μετασχηματιστές, διάφοροι τύποι φίλτρων, πηνία και εμφράξεις.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαφορετικού μετασχηματιστή  0

Στοιχεία επικοινωνίας