Ειδήσεις

May 10, 2021

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μετασχηματιστών υψηλής συχνότητας

1. Μικρή ακτινοβολία.
2. Χαμηλή αντίσταση ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ και μεγάλο επιτρεπτό ρεύμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ.
3. Λίγο ομο-planarity λόγω του ειδικού σχεδίου της κατασκευής.
4. Καλώδιο που εκρήγνυται ανθεκτικό λόγω της ειδικής κατασκευής.
5. Αυτό μπορεί να είναι επιφάνεια τοποθετεί τη συνέλευση και η συγκόλληση επανακυκλοφορίας είναι επίσης δυνατή.
6. Διαθέσιμος για να τοποθετήσει τη μηχανή λόγω του ανεφοδιασμού σε μια μορφή αποτυπωμένης σε ανάγλυφο μεταφοράς ταινιών.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μετασχηματιστών υψηλής συχνότητας  0

Στοιχεία επικοινωνίας